Ton Kelfkens

Humoristisch, vasthoudend en zachtmoedig: Ton Kelfkens (1939 – 2022)

Op een foto die in 2015 tijdens het Jubileumfestival werd gemaakt, op de dag van de receptie, staat Ton Kelfkens lachend op de achtergrond. Toch is hij niet over het hoofd te zien. Voor hem lopen zijn zoon Jeroen en Saskia van Leeuwen, de vrouw van de legendarische Terrasvogels-voorzitter Jaap.

Op 16 februari is Ton overleden, de man die de club vanaf de jaren tachtig als penningmeester door moeilijke jaren loodste. Zijn hart stopte ermee. Het was zijn flatgenoot op de Van Dalenlaan in Santpoort-Zuid, Jaap van Leeuwen, die voor de administrateur bij PWN en zijn vrouw Joke de weg naar Terrasvogels had gewezen. Al snel werd hij een clubman; een populaire, met een fijn, onderkoeld gevoel voor humor.

Nauwgezet, vasthoudend en streng als penningmeester, humoristisch, bescheiden en zachtmoedig als mens, Ton was het allemaal. Als hij het combineerde, gaf ieder lid met een contributieachterstand zich snel gewonnen. Ontsnappen was niet mogelijk.

Achteloos en vriendelijk, aan de bar en soms zelfs bij de toiletten: ‘Denk je nog even aan de jaarlijkse bijdrage?’ ‘Eh, ja, sorry. Ik zit even wat krap bij kas.’ Waarop Ton glimlachend en begripvol voorstelde dat het lid met de betalingsachterstand alvast de helft van zijn contributie zou betalen en op een glas bier trakteerde. Zelf nam hij er op zaterdag steevast twee kroketten bij.

Opmerkelijk: Ton was geen voetbalman. De club trok hem aan vanwege de sfeer, niet vanwege de sport. Toen een groep verontruste leden rond de eeuwwisseling een pleidooi hield voor veranderingen bij de club, trok Ton net zoals Jaap zijn conclusies en verliet hij het bestuur. Zijn band met Terrasvogels bleef gelukkig bestaan, tot genoegen van iedereen.

Op de receptie ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan werd hij op het podium in de feesttent geëerd vanwege zijn verdiensten voor de club. Het eerbetoon voor de man die een plek op de achtergrond verkoos, maar desondanks volop aanwezig was, was volkomen terecht.

Paul Onkenhout

Rouwkaart Ton Kelfkens