Koos Voskamp - Terrasvogels

Koos Voskamp (1933-2022)

Het is 1983 als Terrasvogels met een wervelend feestweekeinde een ingrijpende renovatie van de Elta afsluit. Het trainingsveld voor de voetballers is vergroot, het honkbalveld is vernieuwd en aan de zuidzijde van het complex is plaats gemaakt voor was in de regionale pers ‘het mooiste softbalveld van Europa’ wordt genoemd.

Het feest heet ‘Elta 83’. Een weekeinde lang bruist het op de Elta. De onvermoeibare organisator: Koos Voskamp.

Op 11 juli is hij op 89-jarige leeftijd overleden, de man die jarenlang voor VV IJmuiden actief was voordat hij begin jaren tachtig een nieuwe liefde ontdekte: Terrasvogels. Het was toeval. Een verhuizing vanuit Santpoort-Noord naar Zuid, naar de Duinweg, dreef hem naar de Elta – en met hem een veelscorende spits, zijn zoon Taco, en later diens zoon Jesper.

De club kon de denkkracht, toewijding en het organisatietalent (en de onderkoelde humor) van Koos goed gebruiken. Praktisch wonend om de hoek schoof hij aan bij het jeugdbestuur en maakte hij zich jarenlang verdienstelijk als scheidsrechter. Na gedane arbeid dronk hij sherry. Droge sherry.

Maatschappelijk roerde hij zich ook. Koos, een ingenieur, was voorzitter van de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis. Zijn werkzame leven bracht hij door bij Hoogovens. Vanuit de walserijen klom hij in Velsen-Nood op tot directeur milieu & technologie van het staalbedrijf. ‘Hij heeft een steen verlegd in zijn rivier op aarde’, schreef de familie treffend in de rouwadvertentie.

Tot hooghartigheid leidde zijn status nooit. Koos Voskamp was een vriendelijke, bescheiden man, een denker die Terrasvogels op de achtergrond jarenlang een flinke zet heeft gegeven.

Op de foto: het organisatiecomité van ‘Elta 83’ aan de bar in de kantine, met geheel links voorzitter Koos Voskamp. Verder van links naar rechts Guus van Dee, Ad Koops, Frans Jansen en Engel van der Plas.

Paul Onkenhout