Overschrijvingen / Opzeggingen

Opzeggen of wijzigingen van het lidmaatschap van u of uw dochter/zoon dienen schriftelijk of per mail te gebeuren aan de penningmeester van de afdeling Voetbal.  E-mailadres: penningmeester@svterrasvogels.nl

Uw opzegging of wijziging van uw lidmaatschap dient voor 31 mei van het lopende seizoen te geschieden. Indien u na 31 mei van het lopende seizoen opzegt als lid van onze vereniging, dan dient u voor het hele daarop volgende seizoen contributie te betalen. <Uitzonderingen daar gelaten>

U wilt bij een andere voetbalclub gaan voetballen

Het (digitaal) overschrijven is tegenwoordig ingebouwd in de Ledenbeheer-module van de KNVB. De speler die wilt overschrijven naar een andere vereniging, gaat naar deze vereniging toe om zich aan te melden. Bij het aanmelden wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn.

Na de overschrijvingsperiode is in principe alleen overschrijving mogelijk binnen de Categorie-B. De betreffende speler moet dan hebben voldaan aan de financiële verplichtingen, eerder wordt de speler niet afgemeld door Terrasvogels en zal er een blokkade in het KNVB systeem zijn. Zodra de speler is afgemeld kan de overschrijving worden goedgekeurd.