Stem op Terrasvogels - Rabobank IJmond

Stem op Terrasvogels!

Beste Terrasvogels leden,

We hebben als sportvereniging een fantastisch aanbod gekregen van de Rabobank regio IJmond. Zij willen de helft van de totale kosten van de aanschaf én aanleg van zonnepanelen op zich nemen, mits er voldoende stemmen uitgebracht worden op onze club Terrasvogels.

Het gaat in ons geval om zo’n 50 zonnepanelen. De aanschaf en aanleg kost ongeveer €18.000,-. De helft zal dus door de Rabobank betaald worden. Dankzij een zeer gunstige regeling van de overheid (inderdaad) hoeven we zelf nog maar een klein bedrag bij te betalen.

Daarnaast besparen we, direct na plaatsing, ieder jaar duizenden euro’s aan energiekosten. En dat allemaal voor Terrasvogels. Én dragen we een mooi steentje bij aan de verduurzaming van ons sportcomplex.

Er zijn meerdere maatschappelijke instellingen (scholen, buurtcentrum, bibliotheken, sportvereniging etc.) die hiervoor in aanmerking willen en kunnen komen. Alleen de deelnemers die de meeste stemmen krijgen (maximaal 3) komen in aanmerking voor dit aanbod.

Iedereen vanaf 12 jaar mag op ons stemmen. Je moet alleen wel een privérekening bij de Rabobank hebben.

Dit stemmen kan met behulp van de app op je mobiel of via de website van de Rabobank.

De hele maand maart kan je een stem op ons uitbrengen. We kunnen nog meer stemmen binnenhalen wanneer je ook je familieleden, buren, vrienden en kennissen vraagt om ditzelfde te doen. Na 18 april worden de winnaars bekend gemaakt.

Aanvullende informatie van de Rabobank.

  1. Alleen particuliere leden van de Rabobank Groep mogen stemmen op panden in hun eigen werkgebied.
  2. Leden vanaf 12 jaar mogen stemmen.
  3. Elk particulier lid mag één stem uitbrengen op één deelnemend pand.
  4. Door het uitbrengen van een stem door een lid accepteert het betreffende lid dat persoonlijke gegevens worden geregistreerd en in het kader van de campagne Wonen wordt gebruikt door Rabobank. Rabobank behandelt de gegevens vertrouwelijk en stelt deze niet beschikbaar aan derden, anders dan noodzakelijk voor het uitvoeren van de campagne Wonen.

Namens Terrasvogels, dus waarschijnlijk ook namens u/jullie zelf, alvast hartelijk dank.

Paul Vessies

Voorzitter SV Terrasvogels