Tachtig jaar Terrasvogels (1940 – 2020): Hup Vogels! Hup Vogels!

Het is niet de heilige graal, maar veel scheelt het niet. Op de dag dat onze club tachtig jaar bestaat, maar noodgedwongen geheel tot stilstand is gekomen, halen we voor de eerste keer een uniek erfstuk uit het archief, bij wijze van cadeautje. Het is een verloren gewaand tijdsdocument dat we alleen kenden uit de verhalen – én van die keer dat Ilse Blanker het tijdens het Jubileumfestival in 2015 in de grote feesttent met ons deelde.

Ruim 76 jaar geleden konden de leden van Terrasvogels voor de eerste keer luisteren naar het ‘Clublied SV Terrasvogels.’ Dat gebeurde in de zaal van café-restaurant ‘Zomerlust’ (nu De Wildeman) aan de Hoofdstraat. De entreeprijs voor leden was 1,25 gulden er waren onder meer optredens van ‘accordeon virtuoos’ Harmonica Jim en van de parodisten Doppie & Co.

Louis Noiret (pseudoniem: Kobus Kuch) was er op  9 januari 1944 ook bij op de door de Ontspanningsgroep en supportersvereniging ‘De Terrasvogel’ georganiseerde ‘cabaretavond.’ Noiret was de man die de muziek van het clublied schreef. De tekst was van een andere bekende artiest, Jack Bess. Het Haarlems Dagblad was enthousiast: ‘Het lied viel uitstekend in den smaak, zoodat mag worden verwacht, dat het zeer spoedig populair zal zijn.’

De voorspelling kwam niet uit. Het clublied raakte in de vergetelheid. Het was vastgelegd op een ‘grammofoonplaat’, maar niet één exemplaar is bewaard gebleven, schreef ik in 2015 enigszins verdrietig in de jubileumkrant.

En toen kwam er een mailtje binnen van oud-lid Piet Bakker.

Piet (1940) schreef uitgebreid over zijn verleden bij Terrasvogels in de jaren vijftig; over zijn moeder die de shirts van het eerste elftal waste; over feestavonden in café De Weyman, over prominente leden als de broers Van Gelder, Arie Akkerman, ‘Akkie’ Akkerman, Frans Dortmundt, Hein Röbken en Tiny Wijnen, over jeugdavonden in het oude badhuis aan de Wüstelaan en over zijn stiefvader, Piet Pieterse uit de Hoofdstraat. Pieterse was grensrechter en verzorger van het eerste elftal, speelde zelf in het tweede en organiseerde talloze feestavonden.

Maar vooral mailde Piet Bakker omdat hij een geschenk had voor de club. Hij schreef: ‘Hallo bestuur. Via mijn neef Peter de Klerk, hij woont al circa 40 jaar in Noorwegen, ben ik in het bezit gekomen van het officiële oude clublied van SV Terrasvogels op een 78 toeren-plaat.’

Of we interesse hadden. Dat hadden we.

Eindelijk is de plaat jaar terug in het bezit van de club. Het is een klein wonder om 76 jaar later op een pick-up naar de stem van Louis Noiret te luisteren en te horen wat destijds in zaal Zomerlust werd gezongen. Het kraakt, maar het is nog steeds goed te verstaan. Zing gerust mee mensen.

Hup Vogels! Hup Vogels!

Jongens geef de bal maar van katoen.

Hup Vogels! Hup Vogels!

Neem het bruine monster op je schoen.

Paul Onkenhout