Teamindelingbeleid

Terrasvogels Voetbal maakt bij de indeling van haar teams onderscheid in selectieteams en niet-selectieteams. De bedoeling van het selecteren van spelers voor selectieteams is talenten de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen op eigen niveau.

Ieder jaar wordt door de Technische jeugdcommissie (TJC) bepaald welke teams worden aangemerkt als selectieteams, waarbij zoveel mogelijk het volgende overzicht zal worden gehanteerd:

Aantal teams per leeftijdscategorie Aantal selectieteams
1 0
2 of 3 1
4 t/m … 2 of meer

Streef aantal spelers per team:

JO8 / 9 / 10 / 11 min. 8 – max. 9 spelers

JO12 / 13 / 14 / 15 min. 12 – max. 14 spelers

JO 16 /17 / 18 / 19 min. 13 / max 16 spelers

Bovenstaande is een leidraad en is uiteraard afhankelijk van het aantal spelers per leeftijdscategorie. Er kan hiervan afgeweken worden indien hier zwaarwegende redenen voor zijn:

  • Talentvolle, tweedejaars spelers kunnen een leeftijdscategorie hoger ingedeeld worden.
  • Bij het samenstellen van niet-selectieteams zijn de sociale factoren van doorslaggevend belang. In principe worden zoveel mogelijk spelers met dezelfde kwaliteit bij elkaar gezet om de persoonlijke groei niet te belemmeren, maar de sociale context (o.a. vriendschapsrelaties en schoolrelaties) geeft de doorslag.
  • Mocht een speler gedurende het seizoen extra progressie maken, dan is de mogelijkheid aanwezig om in het belang van de speler deze in een hoger team te laten spelen en/of te laten trainen. Over het algemeen zal dit incidenteel zijn.
  • Bij tussentijdse instroom van jeugdleden bepaalt het Hoofd Jeugd Opleiding /Jeugdcommissie waar de speler wordt ingedeeld.
  • In de winterstop vindt er een evaluatie van de teamindeling (zowel spelers als competitie) plaats.

Procedure teamindeling nieuw seizoen:
Bekendmaking voorlopige teamsamenstelling is binnen 2 weken na afloop van de overschrijvingstermijn (meestal begin Juni). Deze zal tot stand komen in samenspraak met HJO, trainers en leiders en kan uitsluitend per mail op gereageerd worden. Met deze teams zal er ook aan de bekercompetities meegedaan worden. Indien er na de voorlopige teamsamenstelling nog inschrijvingen binnen komen, zullen deze uitsluitend geplaatst worden indien er plaats beschikbaar is. Dit zal in de regel betekenen dat deze kinderen in de lagere teams geplaatst zullen worden. De uiteindelijke teamindeling zal geschieden op basis van bovenstaande regels en deze zal uiterlijk de week voor de start van de beker en/of competitie officieel bekend gemaakt worden.

Mocht er iets niet duidelijk zijn, neem dan contact op met Menno Seegers.